NAH en verzekeringenWanneer de NAH een traumatische oorzaak heeft komt de verzekering om de hoek kijken. Zeker wanneer er een derde partij aanspraakbaar kan worden gesteld. Sommige mensen hebben een verzekering voor juridische hulp. Maar zelfs als die er is, is het toch heel verstandig om op de juiste plaats advies te vragen. Zo zijn er in Nederland speciale letselschade-advocaten. De eerste raadpleging is meestal gratis (informeer of dat inderdaad zo is). Controleer of een Letselschade advocaat is aangesloten bij de Vereniging voor Letselschade Advocaten (LSA). Advocaten die hierbij zijn aangesloten hebben een speciale opleiding genoten en er zijn strenge examens afgenomen.

Hoe gaat zoiets?
Een praktijk voorbeeld: een meisje viel tijdens het gymmen van het wandrek. Ze bleef daarna op de grond liggen. De leerkracht sjorde het meisje meteen overeind. Dat was heel funest, want het meisje had wervelschade. Omdat je van een leerkracht die gym geeft mag verwachten dat hij/zij voldoende EHBO-kennis heeft, werd de school in gebreke gesteld, zoals dat dan heet. Wanneer een dergelijke "in gebreke stelling" toegegeven wordt gaat de school dat veel geld kosten. Daar is de school voor verzekerd. Dus wanneer de school zo'n in gebreke stelling ontvangt gaan ze als eerst naar hun verzekering. Die verzekering zal nooit op voorhand zeggen: "Geef maar toe, wij betalen wel". Nee, ze zullen van de school eisen dat ze hun mond houden. Bij het slachtoffer en zijn/haar verwanten veroorzaakt zoiets een extra klap. Ook al zou de school anders willen, ze moet in opdracht van de verzekeringsmaatschappij haar mond dicht houden. Toevallig gebruiken we een school als voorbeeld, maar het gaat voor iedere organisatie op die zoiets overkomt.

Tegenwerken
Helaas zijn er veel voorbeelden van verzekeringsmaatschappijen die succesvol het proces proberen tegen te werken. De gedachte er achter is dat als het maar lang genoeg duurt je vanzelf tot murw gemaakt wordt. Daarmee hopen ze dat je een lager aanbod zal accepteren of misschien zelfs afziet van de schadeclaim.

Mag dat allemaal?
Helaas kunnen we hier niet ja of nee zeggen. Het hangt per geval af. Maar het is zeker niet zo dat een verzekeringsmaatschappij zomaar alles mag doen. Er moeten sterke argumenten zijn. Zorg er in ieder geval voor dat je breed geïnformeerd bent!